Vietos projekto tikslas – grafų Zubovų veiklos tęstinumas per įdomiąją istoriją, kultūros savitumo išsaugojimo veikla

DAUGIAU INFO >>

Projekto tikslas – įtraukti gyventojus į įvairias veiklas, ir naudoti veiklą ne tik kaip edukacinę, bet ir kaip pagalbos visuomenei priemonę

DAUGIAU INFO>>

Projekto tikslas – skatinti gyventojų sąmoningumą gamtos saugojimo aspektu. Tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

DAUGIAU INFO>>

Vykdant projektą “Rūšiuoju – apie ateitį galvoju” kuriama atliekų rūšiavimą skatinanti programėlė “Rūšiuok!”  Žaisdami ir besimokydami rūšiuoti galėsite laimėti prizų!

Projektą iš dalies finansuoja Šiaulių rajono savivaldybė.
Projekto patrneris – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

DAUGIAU INFO>>

Projektą vykdo Ginkūnų Bendruomenė kartu su LPF Dinozauras. Jo tikslas – suvienyti bendruomenę per bendras veiklas, organizuojant įvairius laisvalaikio
leidimo būdus, plėtoti sporto ir užimtumo veiklų prieinamumą bendruomenės nariams.
Uždaviniai:
● aktyvinti  bendruomenę organizuojant projektų rašymo praktinius užsiėmimus
● informuoti ir sudominti Ginkūniškius apie Zubovų nuopelnus
● skatinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą sportuojant ir gerinti gyvenimo kokybę
● vykdyti veiklas, socialines iniciatyvas  įtraukiant jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius
asmenis
● skatinti savanorystę, į projekto veiklas įtraukti savanorių
● informuoti Ginkūnų gyventojus apie projekto veiklas, kviesti prisijungti į bendruomenę.

DAUGIAU INFO>>

Projekto tikslas – smurto artimoje aplinkoje prevencija, šviečiant visuomenę (apie smurto formas, psichologinį smurtą darbe (mobingą) ir t.t.).

DAUGIAU INFO>>

Projekto  tikslas: padėti formuoti tėvystės įgūdžius skatinant dalyvauti psichologo, kineziterapeuto, logopedo paskaitose ir savarankiškai nuotoliniuose kursuose, telkti šeimas į klubus, kuriuose aktyviai ir kokybiškai bus leidžiamas laikas su vaikais.

DAUGIAU INFO>>

Pirmasis LPF Dinozaras vykdytas projektas nukreiptas prieš mobingą.

DAUGIAU INFO>>

Tai laisvalaikio užimtumo veikla, skirta Ginkūnų bendruomenei  ir kitiems Šiaulių r. gyventojams. Šio projekto metu buvo organizuojamos praktinės veiklos – tyrimai, stebėjimai, kūrybinės dirbtuvėlės, šeimų veiklos klubas.

DAUGIAU INFO>>

Tikslas: skatinti Ginkūnų seniūnijos bendruomenės narius aktyviai įsitraukti į sportinę veiklą. Projektas vykdytas su Ginkūnų seniunijos bendruomene.

DAUGIAU INFO >>

Projekto tikslas – gerinti šeimų gyvenimo kokybę (psichinę sveikatą, gyvenseną) stiprinant šeimos narių tarpusavio santykius, atkreipti visuomenės dėmesį į šeimų tarpusavio santykių kokybę;

DAUGIAU INFO >>