Projekto tikslas – smurto artimoje aplinkoje prevencija, šviečiant visuomenę (apie smurto formas, psichologinį smurtą darbe (mobingą) ir t.t.).

DAUGIAU INFO>>

Projekto  tikslas: padėti formuoti tėvystės įgūdžius skatinant dalyvauti psichologo, kineziterapeuto, logopedo paskaitose ir savarankiškai nuotoliniuose kursuose, telkti šeimas į klubus, kuriuose aktyviai ir kokybiškai bus leidžiamas laikas su vaikais.

DAUGIAU INFO>>

Pirmasis LPF Dinozaras vykdytas projektas nukreiptas prieš mobingą.

DAUGIAU INFO>>

Tai laisvalaikio užimtumo veikla, skirta Ginkūnų bendruomenei  ir kitiems Šiaulių r. gyventojams. Šio projekto metu buvo organizuojamos praktinės veiklos – tyrimai, stebėjimai, kūrybinės dirbtuvėlės, šeimų veiklos klubas.

DAUGIAU INFO>>

Tikslas: skatinti Ginkūnų seniūnijos bendruomenės narius aktyviai įsitraukti į sportinę veiklą. Projektas vykdytas su Ginkūnų seniunijos bendruomene.

DAUGIAU INFO >>

Projekto tikslas – gerinti šeimų gyvenimo kokybę (psichinę sveikatą, gyvenseną) stiprinant šeimos narių tarpusavio santykius, atkreipti visuomenės dėmesį į šeimų tarpusavio santykių kokybę;

DAUGIAU INFO >>